Forsikring

Informasjon om forsikringsordninger for aktive i Saltnes Sportklubb.

Idrettsforsikring for barn

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Les mer i brosjyren om Idrettsforsikring for barn.

Klubbforsikring dekker det mest nødvendige
Pakken gir klubbene den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikringen gir også en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet.

Les mer i brosjyren om Klubbforsikring.

Fotballforsikring
Info om NFFs fotballforsikring, NFFs servicetelefon, og Idrettens Skadetelefon.

Les mer om ytelser og finn skademeldingsskjema på NFF sin webside om Fotballforsikring.

Norges Cykleforbund
Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er
dekket av NIFs barneidrettsforsikring, dvs. fra man fyller 13 år til
man fyller 80 år.

Barn i alderen 6-12 år, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring.

Les mer og finn vilkår på Norges Cykleforbund sin webside.