Innmelding

Et medlemskap i SSK består av en medlemskontingent og i tillegg en treningsavgift for de aktive medlemmene. Støttemedlemmer betaler kun medlemskontingent.

Størrelsen på medlemskontingent er fast, mens treningsavgiften vil kunne variere fra lag til lag. Medlemskap faktureres i begynnelsen av året.

Medlemskontingenten er kun Kr 150,- pr år. (oppdatert for 2019)

Medlemskapet fornyes automatisk hvert år, og løper inntil oppsigelse er mottatt. Oppsigelse sendes skriftlig til medlem@saltnessk.no

Saltnes Sportsklubb har to dugnader i året, 17. mai og Sankthans. Foresatte til barn i klubben og aktive voksne må stille på en dugnad i året. Vaktene blir fordelt og dere står selv ansvarlig for bytte av vakt om dere ikke kan stille.

Ditt navn (obligatorisk)

Fødselsdato (obligatorisk)

GuttJente

E-post (obligatorisk)

Mobil (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Hva slags medlem ønsker du å melde deg inn som?

Kommentar (f.eks om søsken er medlem (søskenmoderasjon for treningsavgift))