Innmelding

Et medlemskap i SSK består av kontingent for de passive medlemmene, og i tillegg en treningsavgift for de aktive medlemmene.

Størrelsen på  medlemskontingent er fast, mens treningsavgiften vil kunne variere fra lag til lag. Medlemskap faktureres i begynnelsen av året.

Medlemskontingenten er kun Kr 150,- pr år. (oppdatert for 2017)

Medlemskapet fornyes automatisk hvert år, og løper inntil oppsigelse er mottatt. Oppsigelse sendes skriftlig til medlem@saltnessk.no

Ditt navn (obligatorisk)

Fødselsdato (obligatorisk)

GuttJente

E-post (obligatorisk)

Mobil (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Hva slags medlem ønsker du å melde deg inn som?

Kommentar (f.eks om søsken er medlem (søskenmoderasjon for treningsavgift))