Treningsavgift og lisens

Treningsavgift SSK Sykkel 2014

Treningsavgift vil bli fakturert i løpet av de nærmeste dagene. Treningsavgiften inkluderer pris for lisens (aktive til og med 16 år), men lisens må bestilles det enkelte medlem. Medlemskap i SSK faktureres separat.

Bestilling av lisens – steg for steg:

1. Sørg for at du har betalt den årlige treningsavgiften til SSK Sykkel

2. Finn hvilken aktiv lisens du skal ha. Se under for mer informasjon

3. Har du tidligere løst aktiv lisens hos NCF, skal du ha mottatt en epost med informasjon om hvordan bestille aktiv lisens. Følg anvisningen i epostmeldingen eller gå videre til neste punkt.

4. Bestill ny aktiv lisens via NCF sin side for bestilling av lisens:

Klikk her for online bestilling av sykkellisens

–       Oppgi korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype

–       Oppgi følgende klubb:  Saltnes Sportsklubb

–       Oppgi din e-postadresse

Umiddelbart etter registrering vil faktura bli tilsendt til oppgitt e-post adresse.

NB! Klubben refunderer lisens for aktive inntil 16 år – ta kontakt med Pia!

Lisensansvarlig (Magnus Holme) vil automatisk motta en epost om at du har registrert din lisens. Når lisensen er betalt og medlemskontingenten hos SSK er betalt, vil lisensansvarlig godkjenne din nye aktive lisens. Du vil da motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.

5. Etter at du har mottatt en bekreftelse på godkjent lisens, skriv ut ditt lisensbevis fra din utøverprofil som er tilgjengelig på denne siden:

Klikk her for å gå til NCF utøverprofil

– Er du førstegangsbruker på NCF utøverprofil, kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi da samme epost adresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen.

Trenger du teknisk hjelp til bestilling av aktiv lisens hos NCF, kontakt

EQ Timing kundeservice
E-post: support@quick.no
Tlf.: 61159000

 

Ved overgang til nytt lisenssystem hos NCF så har ikke alle e-post adressene blitt overført til nytt system. Dermed er det ikke alle som vil motta egen e-post direkte fra NCF. Bruk bare ordinær link angitt over og bestill lisens som beskrevet der.

 

Lisensen som utstedes er enten «standard» eller «utvidet» (eng. extended). Begge lisenstypene gir samme rett til deltagelse i ritt, men det er noe bedre forsikringsdekning på utvidet lisens. Det er ditt ansvar å bestille korrekt lisens, klubben dekker standard lisens for ryttere til og med 16 år. Det er derfor viktig at du leser informasjonen på nettsidene til NCF før du bestiller.

 

Mosjonister fra 17 år som sykler 1-2 ritt i året kan løse engangslisens, men helårslisens gir bedre forsikringsdekning, også på trening.

 

Se www.sykling.no for mer informasjon. Full prisoversikt hos NCF: Klikk her

Forsikring

Klubben har en klubbforsikring i IF gjennom NIF (For barn opp til 12). Se også klubbens egen side om forsikringer: Klikk her

Priser 2014:

 

Medlemskap

Pris

Inkluderer

Medlemskap

Trening/Spinning

Rabatt på drakt**

NCF lisens

Aktiv tom. 16 år    (AktivB og AktivU)

350

Ja

Ja

Ja

Ja

Aktiv 17+ år (AktivV)

550

Ja

Ja

Nei

Nei

Familie

900

Ja

Ja

Ja*

Ja*

*Familiemedlemskap inkluderer til de under 17 år

Spinning for medlemmer over 17 år Kr 500,- per sesong
Spinning for øvrige SSK medlemmer Kr 1000,- pr sesong

** Rabatt på sykkeldrakt kun for de under 17 år, 50% opptil kr 1000,- pr år mot kvittering.

 

Har du spørsmål kan du kontakte: Magnus Holme, 90085516 / lmholme@gmail.com