Anlegg

Vi vil jobber for å få bedre anleggsfasiliteter i Saltnes.

Se også vårt til innspill sentrumsutvikling i Saltnes.

Ny skole og idrettshall i Saltnes!

Historisk vedtak!

Mer informasjon kommer.

 

Anlegg / prosjektgruppa i Saltnes Sportsklubb består av følgende personer:

Navn Rolle E-post Mobil
Hilde Gravnås Medlem hilde.gravnaas@gmail.com 930 31 271
Sverke Alvær Medlem sverke@saltnessk.no 469 27 723
Knut Sollund Medlem ks@collicare.no 476 30 666