Tennis

Vil du være med å spille tennis i nye Saltneshallen?

Vi inviterer til møte vedrørende oppstart av tennis i Saltneshallen. Oppstartsmøte blir søndag den 28. januar kl 12:00. Slik det er per i dag så vil det først være for voksne, men om det melder seg trenere som kan være aktivitetsledere for barn og ungdom vil det være gledelig og kunne tilby tennistrening til også barn og ungdom i hallen.

Treningstider for SSK Tennis er søndager fra kl 12 til 14.

Ta kontakt med Elisabeth Krathe  Steve på telefon 976 82 542 om du har spørsmå eller om du kan hjelpe til som aktivitetsleder.