Barneidrett

Her finner du informasjon som angår barneidrett i SSK:

Treningstid i Saltneshallen hver onsdag kl 17:00 – 18:00

Første trening i nye Saltneshallen for barneidretten

Hver onsdag fra kl 17:00 til  kl 18:00 har vi barneidrett for barn fra 3 år og inntil de går siste året i barnehagen. Treningene foregår i den flotte nye Saltneshallen. Vi ønsker å tilby barn i nærmiljøet et lavterskeltilbud hvor de får muligheten til å leke med andre barn på tvers av barnehagene.

På sikt ønsker vi å dele opp gruppen etter alder, men for å få til det trenger vi flere foreldre som kan bidra. Ta kontakt med Mina på mobil 482 81 026 om du har spørsmål eller om du ønsker å bidra.

Kontakperson:
Mina Krathe Steve – Mobil 482 81 026

Egen Facebookgruppe. Trykk HER

I barneidrett skal barna få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.